Ünsüz benzeşmesi tdk

Ünsüz benzeşmesi tdk

Ünsüz benzeşmesi

Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşmesi–Ünsüz Uyumu)
Sonunda f, s, t, k, ç, ş, h, p ünsüzleri bulunan kelimeler “c, d, g” ile başlayan bir ek aldığı zaman ekin başındaki yumuşak ünsüzler sertleşerek “ç, t, k” olur.

sınıfda değil sınıfta…Sınıfta kaldım.
Türk-ce değil Türkçe….Türkçe dersini seviyorum.
at-gı değil atkı…Fenerbahçe atkımı annem aldı.
çiçek-ci değil çiçekçi…Çiçekçi bugün açık değil.
1905’de değil 1905’te,…Galatasaray 1905’te kuruldu.

DİĞER ÖRNEKLER

dolapta,
aşçı,
evde
f, s, t, k,ç, ş, h, p harfleri ile biten bir kelimeye c, d, g harfleri ile başlayan bir ek gelirse, ekin başındaki yumuşak harfler sertleşir. Buna göre; c-ç, d-t, g-k olur. Yani, Türkçe’de sert ünsüzlerden sonra yumuşak ünsüzler gelmez. Sonunda sert ünsüz bulunan kelimelere yumuşak ünsüzle başlayan ek getirilemez.Bu kurala ünsüz benzeşmesi denir.

Örnek:
Kebap-cı→kebabçı
Yavaş-ca→yavaşça
Ayak-cak→ayakçak
Ayak-da→ayakta
Yurt-dan→yurttan,
Ses-deş→sesteş
Yap-dı→yaptı
Aç-dır→açtır
At-gı→atgık
Seç-gin→seçkin
Çalış-gan→çalışkan
Kıs-gaç→kıskaç…

Ünsüz benzeşmesi yabancı dillerden dilimize giren bazı
yabancı sözcükler ile birleşik sözcüklerde aranmaz: İstikbâl,
mahdut, makbul, işgal, meşgul ile akbaba, kurtdereli, üçgen,
Akdeniz, kırkbayır vb.

Türkçede ünsüzler (sessiz harfler) sert ve yumuşak olmak üzere iki gruba ayrılır. Sert ünsüzler ç, f, h, k, p, s, ş ve t’dir. Bu harf grubunu öğrencilerin ezberlemesini kolaylaştırmak için “f ı s t ı k ç ı ş a h a p” ifadesi üretilmiştir. Bu kelime grubundaki ünsüz harflerin tamamı serttir. Bunun dışında kalanlar ise yumuşak ünsüzlerdir

Yorum Yaz

 

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection