İletişim türleri maddeler halinde

İletişim türleri maddeler halinde

İletişim Türleri:
 Dille gerçekleştirilen iletişim
 Jest ve mimiklerle gerçekleştirilen iletişim
 Resim, şekil, çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen iletişim
 Simgelerle gerçekleştirilen iletişim

BAŞKA BİR KAYNAK

İletişim Türleri

1- Sözlü İletişim:Birebir diyaloğa dayanan iletişimdir.

2-Yazılı İletişim:Karşılıklı yazma yoluyla kurulan iletişimdir.

3- Hareketlerle İletişim: Jest , mimik ve el hareketlerimizi kullanarak kendimizi anlatmaya dayananiletişimdir

Yorum Yaz

 

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection