Bir hecede en az kaç harf bulunur

Bir hecede en az kaç harf bulunur

Hece

Kelimeleri oluşturan, en küçük birimi harf olan ve ağzın tek hareketinde sarf edilebilen ses modelidir. Türkçede en az bir harf, en çok dört harften oluşur ve içinde en fazla bir tek sesli harf bulunur.

Hece çeşitleri

Türkçede heceyi oluşturan seslerin sayısına ve bu seslerin hecedeki yerine göre altı çeşit hece vardır:
1. Bir sesli harften oluşan hece : o – da
2. Bir sesli, bir sessiz harften oluşan hece : eb – ru, ay – va, im – la
3. Bir sesli, iki sessiz harften oluşan hece : ilk, üst, aşk,
4. Bir sessiz, bir sesli harften oluşan hece: el – ma, ka – fa
5. Bir sessiz, bir sesli, bir sessiz harften oluşan hece : mu- rat, ya-tak
6. Bir sessiz, bir sesli ,iki sessiz harften oluşan hece : Türk, kalp, şark
Yabancı dilden gelen kelimelerde ise farklı tip heceler bulunabilir:
iki sessiz, bir sesli, bir sessiz harften oluşan hece : tren, tram-vay

Yorum Yaz

 

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection