Alaaddin’in sihirli lambası özeti

Alaaddin’in sihirli lambası özeti

Alaaddin in Sihirli Lambası

“Alaaddin çok yaramaz bir çocuktur. Büyüklerinin sözünün hiç dinlemez. Ablası onu evde yalnızbırakıp pazara gitmek zorundadır. Kapıyı asla kimseye KİM O demeden açmamasını söyler vegider. Ablası gittikten bir süre sonra kapı çalar ve yabancı bir ses duyulur. Alaaddin yine sözdinlemez ve kapıyı KİM O demeden açar. İçeri giren kötü kalpli bir hırsızdır. Alaaddin i kandırıponu sihirli lambaya götüreceğini söyler. Ve onu türlü oyunlarla kandırmaya çalışır. Ancak bizimAlaaddin sanıldığı kadar saf değildir. Aksine çok akıllıdır. Alaaddin kendinde lambanın yerinigösteren bir harita olduğunu kötü kalpli adama söyler. Alaaddin in amcası olduğunu söyleyen bukötü kalpli adam lambanın yerini gösteren haritayı alır ve Alaaddin i bayıltıp gider. Ablasıpazardan dönmüştür ve bütün olan biteni Alaaddin Yasemin e anlatır ve kötü kalpli adamın gerigeleceğini düşünerek ona bir oyun hazırlarlar. Düşündükleri gibi kötü kalpli adam geri döner ve ona iyibir insan olması için çok iyi bir ders verirler.

Yorum Yaz

 

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection