Abide’nin eş anlamlısı

Abide eş anlamı,Abide eş anlamı nedir

Abide’nin eş anlamlısı,Abide’nin eş anlamlısı,Abide eş anlamlısı

Eşanlamlı, anlamdaş veya sinonim; yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcükler.

Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Türkçede anlamdaş kelimelerin birisi genellikle yabancı kökenlidir.

Abide’nin eş anlamlısı : Abide-anıt

kıymet-değer, cevap-yanıt, sene-yıl, medeniyet-uygarlık, imkân-olanak, acele-ivedi, zelzele-deprem, yoksul-fakir, misafir-konuk, sınav-imtihan, yöntem-metot, mesele-sorun, vasıta-araç.

Öztürkçe kelimeler arasında da eşanlamlılık olabilir:
deprem – yer sarsıntısı

Eşanlamlılık sadece isim soylu sözcüklerde görülmez. Eşanlamlı fiiller de mevcuttur:
saklamak – gizlemek, duymak – işitmek

Bileşik isim, deyim ve atasözlerinde yerleşmiş şekilde kullanılan sözcüklerin yerine anlamdaşı kullanılmaz. Örneğin kara bahtlı bileşik sözcüğü yerine siyah bahtlı kullanılmaz.

Yorum Yaz

 

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection