Sümer sanatı

Sümer sanatı

zjp7 Sümer sanatı
Uploaded with ImageShack.us

Sümerler sanat adına yarattıkları her dalda dinin etkisi altında kalmışlardır. Mimarlık alanında yaptıkları anıtlar, Mezopotamya’da taş bulunmadığı için, pişmiş topraktan elde edilen tuğlalarla dikilmiştir. Bu kerpiç malzemeyle surlar, tapınaklar, saraylar ve evler yapmışlardır. Uruk Kenti’nin etrafını çeviren 9.5 km uzunluğunda ve 5 metre kalınlığındaki sur, Sümer sur mimarlığından günümüze ulaşan en iyi örnektir. Zigurrat adı verilen tapınak sürü Sümerlere özgü bir mimarlık biçimidir. Taraçalar halinde yapılan ziguratların en üst taraçasından tapınak ya da bir sunak yer alıyordu. Zigurratların taraçaları merdivenlerle ya da rampalarla birbirine bağlanıyordu. Mimarlık alanında önem taşıyan bir başka yapı türü de saraylardır. Yüksek setler üstünde yapılan saraylar, kalın duvarlarla çevriliydi.

Sümer sanatının en önemli dalını heykelcilik oluşturur. Eski Sümer dönemine ait heykellerin en önemlisi İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergilenmekte olan Adab Kralı Lugaldalu’nun heykelidir. Kabartma sanatı ise fazla önem taşımaz. Günümüze ulaşan parçalar arasında en önemlisi, Lagaş Kralı Eannatum’un yaptırdığı Akbabalar Steli‘dir. Yeni Sümer Çağı’nda yine Lagaş Kralı Gudea döneminde çoğunluğu kendisini işleyen diyorit taşından yapılma ve heykeller genellikle oturur durumda işlenmişlerdir. Ur kral mezarlarında bulunmuş olan altın, gümüş ve bakır eserler, altın miğfer, çeşitli silahlar, süs ve sofra eşyaları, müzik aletleri sayılabilir. Bir başka gelişmiş sanat da keramiktir. Renk ve biçim zenginliği bakımından keramikten, kapların yanı sıra küçük heykelciklerin yapımında da yararlanılmaktaydı. Sümer küçük el sanatlarının kendine özgü güzelliği olan bir dalı da silindir mühürlerdir. Bu mühürlerde çeşitli sahneler betimlenmiştir.

Yorum Yaz

 

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection