Oğuz Kağan Destanı’nın olay örgüsü ve özellikleri

Oğuz Kağan Destanı’nın olay örgüsü ve özellikleri

“Oğuz Kağan Destanı’nın olay örgüsünü veren aşağıdaki ifadeleri okuyunuz. Bu açıklamalara verilen numaraları uygun sıralamayla şema üzere yazınız. Daha sonra olay örgüsünün özelliklerini ve destanda olay örgüsüne kaynak olabilecek olayın zamanını belirleyiniz.

1. Oğuz Kağan’ın göğün kızıyla evlenmesi.

2. “Kalaç” Türk boylarının türeyişi.

3. Oğuz Kağan’ın güneye yaptığı akınlar.

4. Oğuz Kağan’ın olağanüstü özelliklerle doğuşu.

5. Oğuz Kağan’ın batıda İdil Boyuna akınları.

6. Oğuz Kağan’ın gençliği.

7. “Karluk” Türk boylarının türeyişi.

8. Oğuz Kağan’ın altı oğluna hanlık vermesi.

9. Oğuz’un Türklerin “Büyük Kağanı” olması.

10. Oğuz Kağan’ın büyük bir şölen vermesi ve ülkeyi oğulları arasında paylaştırması.

11. Oğuz Kağan’ın Kıpçak akını.

12. Oğuz Kağan’ın yerin kızıyla evlenmesi.

13. Çürçed Akını ve “Kanglı” Türk boylarının türeyişi.

4 6 1 12 9 5 11 7 2 13 3 8 10
Zaman kavramı net olarak işlenmemiştir. Özellikler “Günlerden bir gün.. diye destana başlanması zamanın ne zaman olduğunun belli olmadığını gösterir.

4. Okuduğunuz destanda zamanı ve mekânı anlatan sözcükleri belirleyip zaman ve mekân anlatımının nasıl yapıldığını tabloya yazınız. Ayrıca destanda mekânın nasıl bir işlevi olduğunu açıklayınız.

Destanda zamanı anlatan   sözcükler Destanda zamanın anlatımı
Yine günlerden bir gün 

Bu çağda! Bu yerde

Ava gitmişti bir gün

Nihayet durdu bir gün nice   günlerden sonra

Destanın zaman kavramı ele   alınmış fakat belirli ve net bir zaman değildir, tıpkı masal ve efsanelerde   olduğu gibi belirgin olmayan bir zaman kavramı kullanılmıştır.
Destanda mekânı anlatan   sözcükler Destanda mekânın anlatımı
Büyük bir orman vardı, Oğuz   yurdundan içre, 

Emri verdi Oğuz Kağan, kendinin   iç iline,

Bir nehir vardı burada ,   İdil-Müren adında,

Kara Dağ sırtlarında

Mekanlarda bugün itibariyle çok   net bilebildiğimiz yerler değildir. Belki destanın oluştuğu zamanda bu yerler   bilinse buralar zaman içerisinde isimleri başkalaştığı için anlatılan   mekanları tam olarak bilemiyoruz.

Yorum Yaz

 

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection