Hititler neyi buldu

Hititler neyi buldu

HİTİTLER (MÖ 2000-MÖ 1200)

1- Anadolu’ya gelen Hint Avrupa kavimleri tarafından,
Kızılırmak yayı içinde kurulmuştur. Başkenti Hattuşaş’tır.
2- Kendilerinden önce Anadolu’da meydana gelen kültürlerle
Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarını kaynaştırarak Anadolu
uygarlığının temelini atmışlardır.
3- Anadolu’da dağınık halde bulunan şehir devletlerini
birleştirerek, ilk merkezi devleti oluşturmuşlardır.

Yönetimleri altında bulunan şehirlere, merkezden valiler
atamışlardır. Bunun nedeni ne olabilir?

4- Hitit krallarının yetkilerine sınır koyan, soylulardan oluşan,
Pankuş adı verilen bir meclis bulunmaktaydı.
5- Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi, Tavananna adı
verilen kraliçedir.
6- Hitit toplumu çeşitli sınıflara ayrılmıştır; soylular, hürler ve
namralar. (hür insanlarla köleler arasında bir sınıf)
7- Hititlerde aile ve ceza hukuku çok gelişmiş kanunlarla
belirlenmişti. Pek çok suçun cezası tazminat olarak ödenirdi.
Sümer kanunlarından etkilenerek, tabletler üzerine
kanunları yazarak Kanunlar Kitabı’nı hazırlamışlardır.

Böylece medeni hukukun temelleri atılmıştır.
Medeni Hukuk kavramının içeriğini araştırınız.

8- Tarihte ilk anayasayı Hitit kralı Telepinus hazırlamıştır.
Buna göre kral, yerine geçecek veliahtı belirlemiştir. Ayrıca
veliahtı Pankuş meclisi onaylıyordu. Böylece feodal beyler
arasındaki kavgalar önlenmiş, merkezi otorite güçlenmiştir.
Anayasa ile yasa arasında ne gibi farklar vardır?

9- Günlük olayları, savaşları, barışları tanrılarına sunmak adına
Anal adı verilen kral yıllıklarını tabletlere yazmışlardır.

Böylece ilk tarih yazıcılığı Hititlerde
başlamıştır.
Hitit yıllıklarının incelenmesinde tarih hangi bilimlerden
yararlanır.

10- Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma Hititlerle Mısırlılar
arasında yapılan Kadeş Antlaşması’dır. (MÖ 1280) Bu
antlaşma Hitit kralı Muvatalli ile Mısır kralı II. Ramses
arasında, Suriye ticaret yolunun denetimi için yapılan
savaşlar sonucunda imzalanmıştır.
11- Hititlerde anıtsal mimari gelişmiştir. Saraylar, tanrı
heykelleri ve kabartmalar yapmışlardır. En önemlileri
Yazılıkaya ve İvriz kabartmalarıdır. (Kitabınızda sayfa
56’de görebilirsiniz)
12- MÖ 1200 yıllarında batıdan gelen deniz kavimleri
tarafından yıkılmıştır.
13- Hititler kendi ülkelerine “Bin tanrı ili derler.”

Yorum Yaz

 

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection