Hızlı nüfus artışının çevreye olumsuz etkileri

Hızlı nüfus artışının çevreye olumsuz etkileri

Hızlı nüfus artışının doğal çevre üzerindeki ilk önemli etkisi, madenler,
su, gıda maddeleri, oturulabiiir alanlar, tarım alanları ve diğer sınırlı doğal
kaynaklar üzerinde oluşacak talep baskısıdır. Sınırlı ve kıt kaynakların dağılı-
mı önemli bir sorun haline gelmekte, hava ve su gibi doğal kaynakların insan
ve sanayi artıklarından temizlenerek yeniden kullanılabilir hale gelmesi hem
teknik hem de iktisadi bir problem yaratmaktadır. – -
Hızlı kentleşme, tarım alanlarının hızla yok edilmesi, kentlerdeki konut
sayısının artması, daha çok taşıt ve daha çok hava kirliliği demektir. Ote
yandan aşırı kentleşmenin iklim değişikliği yaracağı, sis oranını arttırırken
yağış miktarını azalttığı bilimsel deneylerle saptanmış gerçeklerdir.
Artan nüfus beslenme sorunları ortaya çıkartmakta, kentleşme nede-
niyle yok edilen geleneksel tarım alanlarının yerine, ormanların yok edilmesi
pahasına yeni tarım alanları açılmakta, bu da çevre ve iklim değişikliklerine
yol açmaktadır. Öze yandan tarım üretimini yaygınlaştırmak için fosfat güb-
re, azot ve ilaç kullanımı hızla yaygınlaşmakta, toprağın kimyasal maddeleri
emip antarak doğal süreçlere çevirme kapasitesini aşma tehlikesi içermekte-
dir. Bu ise, doğal sistem ve dengelerin bozulması, yeraltı su kaynaklarının
kirlenmesi demektir. Tarımda verimliliği arttırmak amacıyla kurulan sulama
tesislerinin çevrede tuzlanma ve bataklıklaşma etkisi yarattığı da bilin

mektedir. -
Çevre kirliliğine yolaçan bir diğer etken de sanayi artıklarıdır. Bakır,
kadminyum, civa, kursun, kalay, varadyunı, krom, molibten, kobalt, nikel gibi
madeni maddeler, arsenik ve selenyum gibi diğer maddeler insan organizma-
sı üzerinde ürkütücü etkiler yaratan sanayi artıklarındandır. Orneğin, kon-
serve kutularında, böcek öldürücülerdeı kullanılan kalay, mide bulantıları,
sindirim ve bağırsak hastalıkları yaratmaktadır. Katalizör olarak kullanılan
nikel akciğer kanseri ve solunum yolları kanserine yolaçabilmektedir. Civa,
merkezi sinir sistemini bozmakta, çinko, kurşun ve bakırda bulunan paslan-
maya karşı maddeler, plastik maddeler, boya ve pil üretiminde kullanılan
kadminyurn ise solunum ve böbrek hastalıklarının nedeni olarak ortaya çık-
maktadır. Ornekleri çoğaltmak mümkündür, ama yukarıda anılanların dahi
çizdikleri tablo sorunun önemini yansıtmaya yetecektir.

Yorum Yaz

 

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection