Frigyalılarda krallara verilen ünvan

Frigyalılarda krallara verilen ünvan

FRİGLER (MÖ 800-MÖ 676)

1- Anadolu’nun iç ve batı bölümünde Sakarya ırmağı vadisinde
devlet kurmuşlardır. Başkenti Gordion’dur.
2- Krallarına Midas denilmiştir.
3- Hitit uygarlığından etkilenmişler ve bu uygarlığı Anadolu’da
devam ettirmişlerdir.

4- Frigler tarıma çok önem vermişlerdir. Tarımsal faaliyetlerini
düzenlemek için özel kanunlar yapmışlardır. Tarımı
geliştirmek için gelişmiş su kanalları yapmışlardır.
5- Friglerin en büyük tanrıçası kibele’dir.
6- Frigler dokumacılıkta ileri gitmişler, Tapates adı verilen halı
ve kilimleri ünlüdür.
7- Friglerin yazı sistemi ve dilleri tam olarak çözülememiştir.
Frig edebiyatı hakkında fazla bilgi yoktur. Fakat ilk hayvan
hikayelerinin (fabl) kaynağı olarak kabul edilmişlerdir.
8- Frigler evlerini dikdörtgen biçiminde yapmışlar, temellerinde
taş, üst kısımlarında kerpiç kullanmışlardır.
9- Kimmerler tarafından yıkılmıştır.
10- Göbekli hamam tası Friglerden gelir.
11- Tarihte bilinen en eski çakıl taşı mozaiği Friglerce yapılmıştır

Yorum Yaz

 

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection