Archive for Türkçe

Edebiyat Eş Anlamlısı

Edebiyat Eş Anlamlısı, Edebiyat Eş Anlamı,Edebiyat Eşanlamı,Edebiyat Sözcüğünün eş anlamlısı, Edebiyat Kelimesinin eş anlamlısı,Edebiyat Sözcüğünün eş anlamlısı nedir

Edebiyat: Yazın

Edebiyat veya yazın; olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığı ile estetik bir şekilde ifade etme sanatıdır

Tanımı

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

Konut Eş Anlamlısı

Konut Eş Anlamlısı, Konut Eş Anlamı,Konut Eşanlamı,Konut Sözcüğünün eş anlamlısı, Konut Kelimesinin eş anlamlısı
Konut Sözcüğünün eş anlamlısı nedir

Ev: Konut

Konutun sözlük anlamı

1-) a.
Bir insanın yatıp kalktığı, iş zamanı dışında kaldığı veya tüzel kişiliği olan bir kuruluşun bulunduğu ev, apartman gibi yer, mesken, ikametgâh
Kimsenin konutuna dokunulamaz.

2-) a. man. mat.
Bir bilimin kuruluşunda temel görevi görmekle birlikte belik’ten daha az olma ve tanımlanmayan ilkel gerçek, koyut, postulat: Eukleides’in “bir noktadan bir doğruya ancak bir parelel çizilebilir” yolundaki konutu gibi

Yorumlar

Ev Eş Anlamlısı

Ev Eş Anlamlısı, Ev Eş Anlamı,Ev Eşanlamı,Ev Sözcüğünün eş anlamlısı, Ev Kelimesinin eş anlamlısı
Ev Sözcüğünün eş anlamlısı nedir

Ev: konut

Evin sözlük anlamı

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

Fiilimsi Eş Anlamlısı

Fiilimsi Eş Anlamlısı, Fiilimsi Eş Anlamı,Fiilimsi Eşanlamı,Fiilimsi Sözcüğünün eş anlamlısı, Fiilimsi Kelimesinin eş anlamlısı,Fiilimsi Sözcüğünün eş anlamlısı nedir

Eylemsi: Fiilimsi

Fiilimsi ya da eylemsi; fiillerden türemelerine karşın fiilin bütün özelliklerini göstermeyen; cümle içerisinde isim soylu sözcükler gibi kullanılan fiil soylu kelimelerdir. Türkçede fiilimsiler, fiillere yapım ekleri ekleyerek oluşturulur. Fiilimsi aldığı yapım ekine göre cümlede isim, sıfat ya da zarf olarak kullanılabilir

Yorumlar

Eylemsi Eş Anlamlısı

Eylemsi Eş Anlamlısı, Eylemsi Eş Anlamı,Eylemsi Eşanlamı,Eylemsi Sözcüğünün eş anlamlısı, Eylemsi Kelimesinin eş anlamlısı,Eylemsi Sözcüğünün eş anlamlısı nedir

Eylemsi: fiilimsi

Fiilimsi ya da eylemsi; fiillerden türemelerine karşın fiilin bütün özelliklerini göstermeyen; cümle içerisinde isim soylu sözcükler gibi kullanılan fiil soylu kelimelerdir. Türkçede fiilimsiler, fiillere yapım ekleri ekleyerek oluşturulur. Fiilimsi aldığı yapım ekine göre cümlede isim, sıfat ya da zarf olarak kullanılabili

Yorumlar

Fiil Kelimesinin eş anlamlısı

Fiil Kelimesinin eş anlamlısı,Fiil Eş Anlamlısı, Fiil Eş Anlamı,Fiil Eşanlamı,Fiil Sözcüğünün eş anlamlısı,
Fiil Sözcüğünün eş anlamlısı nedir

Eylem: Fiil

Eylem aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

Eylemin Eş Anlamlısı

Eylemin Eş Anlamlısı, Eylemin Eş Anlamı,Eylemin Eşanlamı,Eylem Sözcüğünün eş anlamlısı, Eylem Kelimesinin eş anlamlısı
Eylem Sözcüğünün eş anlamlısı nedir

Eylem: fiil

Eylemin Sözlük anlamı

1-) a.
Eylemek işi, fiil, aksiyon
Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez.
Anayasa

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

Önce Eş Anlamlısı

Önce Eş Anlamlısı,Önce Eş Anlamı,Önce Eşanlamı,Önce Sözcüğünün eş anlamlısı,Önce Kelimesinin eş anlamlısı,Önce Sözcüğünün eş anlamlısı nedir

Evvel: Önce

Sözlük Anlamı

1-) be.
İlk olarak, başlangıçta
Önce o söyledi.
Önce, sabahleyin bir defa yalnız yürümeye çıkıyorum.
H. E. Adıvar
Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim.
B. Felek

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

Evvel Eş Anlamlısı, Evvel Eş Anlamı,Evvel Eşanlamı,Evvel Sözcüğünün eş anlamlısı, Evvel Kelimesinin eş anlamlısı
Evvel Sözcüğünün eş anlamlısı nedir

Evvel: önce

Sözlük anlamı

1-) be.
Önce
Bundan evvel düşünülecek başka şeyler var.
Hikâyeye girmeden evvel uzun uzun gevezelikler yapmamalıyız.
Sait Faik Abasıyanık
2-)
İlk, önceki, geçmiş
Evvel zamanda.

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

Çevre Eş Anlamlısı

Çevre Eş Anlamlısı, Çevre Eş Anlamı,Çevre Eşanlamı,Çevre Sözcüğünün eş anlamlısı, Çevre Kelimesinin eş anlamlısı
Çevre Sözcüğünün eş anlamlısı nedir

Etraf: Çevre

sözlük anlamı

1-)
Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü
2-) dilb.
Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü; bunların oluşturduğu küçük grup, konteks

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection