Su döngüsü kısa bilgi

Su döngüsü kısa bilgi

Suyun yeryüzüyle atmosfer arasında sürekli hareket etmesi sonucunda oluşan döngüye “su döngüsü” denir. Yüzey ve yer altı suları, dünyadaki su döngüsünün önemli ögeleridir. Yüzey suları ırmaklar, göller, denizler, okyanuslar ve buzullardır. Yer altı sularıysa yağmur sularının yeryüzüne indikten sonra toprağın içinden süzülerek, su geçirmeyen bir tabakaya kadar ilerleyip orada birikmesi sonucunda oluşur.

sudongusu1 Su döngüsü kısa bilgi

su dongusu Su döngüsü kısa bilgi

Yorum Yaz

 

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection