Havadan oksijen ve azot eldesi

Havadan oksijen ve azot eldesi

Azot gazını havadan ayırt etmek için geliştirilmiş özel makineler var. Bu makineler azotu %97 – 99.99 arasında değişen oranlarla ayırabiliyorlar. Bunun yanı sıra azotu daha az saflıkta elde edebileceğimiz çeşitli alternatifler de düşünülebilir.
Örneğin havayı sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisinden geçirirsek, havadaki CO2 gazını ayırabiliriz.
2 NaOH + CO2 ==> Na2CO3 + H2O


Ardından kalan havayı ısıtılmış bakır tirbünlerden geçirerek oksijenin de tutulmasını sağlayabiliriz. Tabii ki bu ayrıştırma yöntemi ile soy gazları ayıramıyoruz ve bu da azotun saflık oranını düşüren bir etken oluyor.
Cu + O2 ==> 2 CuO
Ayrıca senin asıl öğrenmek istediğin, havadan sadece azotu ayrıştırıp kalan havayı elde etmek sanırım. Azotu havadan ayırabileceğimiz bir başka yol ise damıtma yöntemidir. Bunun için havayı önce –190 , – 200°C’lik ısıya getirerek sıvılaştırmamız gerekir. Ardından damıtma yöntemini uygulayarak (bu yöntem bildiğiniz gibi, sıvıların kaynama noktaları farklılığından hareket edilerek uygulanır) azotu ortamdan uzaklaştırabilir ve geriye kalan sıvıyı tekrar buharlaştırarak, azottan bağımsız bir hava elde edebiliriz. Çünkü azotun kaynama noktası oksijen ve argondan daha düşüktür. Böylece daha oksijen ve argon sıvı haldeyken azot buharlaşıp ortamdan uzaklaştırılabilir.
Havadan azot gazını ayırmak için başka işlemler de uygulanıyor olabilir; benim ilk aklıma gelenler bunlar oldu, umarım bir faydası olur.

Havadan oksijen nasıl elde edilir

Havada oransal açıdan en fazla bulunan iki gaz, oksijen ve azottur. Oksijeni havadan ayırmak, oksijenle azotu birbirlerinden ayırmak gibi düşünülebilir. Genelde, hava sıkıştırılır ve sıvılaştırılır. Ardından sıvı hava ısındıkça, azotla oksijenin kaynama noktaları farklı olduğundan oksijen daha düşük sıcaklıkta gaz haline geçer. Bir başka yöntem ise,hava sıkıştırılması ve azota duyarlı bazı maddelerin azotu absorbe etmeleri (soğurmaları) ile oksijenin ayrılması yoludur. Sıkıştırılan hava, moleküler boyutta bir çeşit elekten geçirilir. Bu elek içerisinde bulunan zeolit granülleri basınç altında, azotu özellikle seçerek absorbe ederler. Böylece oksijen, nitrojenden ayrılmış olur. Basınç azaldığında, azot yeniden serbest kalır. Oksijenin başka yollardan eldesi de mümkün olabilir. Benim açıkladığım şekildeki eldesi, genellikle hastanelerde oksijene ihtiyaç duyan hastalar için kullanılır.

Yorum Yaz

 

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection