Gürültü Haritası

Gürültü Haritası Nedir
Gürültü haritaları, gürültü düzeylerinin
mekansal dağılımını gösterir. Gürültü
haritaları özellikle büyük kentlerde, şehir


planlama açısından önemli bir parametreyi
oluşturur. Gürültü, kent ortamının bir
parçasıdır ve bir çok kaynaktan beslenir.
Kentsel gürültünün, aşırı düzeylere ulaşıp
insan eylemlerini ve algılamasını
etkilememesi için kontrol altında tutulmalıdır

Gürültü haritalarının ana kullanımları:

zYerel, bölgesel veya ulusal düzeyde gürültü problemlerini
tanımlamak ve sayılara dökmek;
zBu problemler hakkında kamuyu ve politikacıları
bilgilendirmek;
zŞehir planlama ve trafik planlama için nesnel bir temel
oluşturmak;
zÇevresel gürültü eğilimlerini izlemek;
zGürültü azaltımı için amaç ve hedef oluşturmak;
zGürültü yalıtım kriterlerini belirlemek;
zMevcut kaynaklardan oluşan gürültünün azaltımı için
eylem planları oluşturmaktır

Yorum Yaz

 

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection