Bireyin Temel Hakları Nelerdir

Bireyin Temel Hakları Nelerdir?

Temel haklar; insanın doğuştan sahip olduğu dokunulamaz, vazgeçilemez haklarıdır. Günümüzde bireyin temel hak ve özgürlükleri yasalarca güvence altına alınmıştır. Temel haklar üç grupta toplanır.

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Notları

Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Notları

Demokrasi kavramını ilk olarak MÖ 5. Yüzyılda Yunanlı tarihçi Heredot kullanmıştır.
Demokrasi denilince “halk iktidarı”, “halk yönetimi” anlaşılır.

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Notları

Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Notları

DEMOKRASİ DERS NOTLARI
HAK, ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK KAVRAMLARI
Hak: Hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkilerdir.
Özgürlük: Kişinin doğuştan sahip olduğu haklarını kullanabilmesidir.
Eşitlik: Hak ve özgürlükleri kullanmada tüm bireylerin aynı düzeyde olmasıdır.
Adalet: Hak ve hukukun gerçekleşmesi yerini bulması
Adalet kavramının sözlükteki anlamı “yasalara uygun olma”dır.

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

Veda Hutbesi ve İnsan Hakları

Veda Hutbesi ve İnsan Hakları

VEDA HUTBESİ (632)
İnsan hakları meselesi Hz. Muhammed’in önemle üzerinde durduğu bir konudur. Batı’da kabul görmüş evrensel değerler, insan haklarına ilişkin hükümler asırlar önce Hz. Muhammed tarafından dünyaya ilan edildi. Bu konuda Veda Hutbesi’nin önemi büyüktür.

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

1982 Anayasasında Kişinin Hakları ve Ödevleri Nelerdir

1982 Anayasasında Kişinin Hakları ve Ödevleri Nelerdir?

Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı; Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. (Madde: 17)
Zorla çalıştırma yasağı; Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. (Madde: 18)
Kişi hürriyeti ve güvenliği; Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. (Madde: 19)
Özel hayatın gizliliği; Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. (Madde: 20)

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

İnsan Hakları İle İlgili Ulusal Kuruluşlar

İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ ULUSAL KURULUŞLAR
1-TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU

2-İNSAN HAKLARINDAN SORUMLU BAKAN

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

İnsan Hakları ve Adalet Hakkında Sözler

İnsan Hakları ve Adalet Hakkında Sözler

Kim, bir insanı öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır. (Maide-32/ Yaşama Hakkı)

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi

[Çağdaş anlamda insan hakları anlayışını yansıtan ilk belgedir…]
Madde 1: İnsanlar, haklar yönünden eşit ve özgür doğarlar ve yaşarlar.
Madde 2 ve 17: Mülkiyet hakkı kutsaldır.
Madde 4: Özgürlük, insanın başkalarına zarar vermemek kaydıyla her istediğini yapabilmesidir.
Madde 6: İster koruyucu, ister cezalandırıcı olsun, yasalar herkes için birdir.
Madde 8-9: Suçların ve cezaların kanuniliği, masuniyet karinesi ve yasaların geriye yürütülemeyeceği ilkeleri getirilmiştir.
Madde 10: Herkes düşünce ve inanç özgürlüğüne sahiptir.
Madde 11: İnsanın düşünce ve inançların serbestçe başkalarına iletmesi en doğal hakkıdır

Yorumlar

İnsan hakları nedir kısaca

İnsan hakları nedir kısaca

İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine “ İnsan Hakları” denir.

İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayırımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır

Yorumlar

Çocuk Hakları Sözleşmesi

Çocuk Hakları Sözleşmesi

Dünya Çocuk Hakları Günü 20 Kasım’da kutlanıyor.)
Çocuk hakları
Madde 1
Bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

Sayfalar12345...Son »
Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection