Havadan oksijen ve azot eldesi

Havadan oksijen ve azot eldesi

Azot gazını havadan ayırt etmek için geliştirilmiş özel makineler var. Bu makineler azotu %97 – 99.99 arasında değişen oranlarla ayırabiliyorlar. Bunun yanı sıra azotu daha az saflıkta elde edebileceğimiz çeşitli alternatifler de düşünülebilir.
Örneğin havayı sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisinden geçirirsek, havadaki CO2 gazını ayırabiliriz.
2 NaOH + CO2 ==> Na2CO3 + H2O

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

Havadan oksijen eldesi

Havadan oksijen eldesi

Havada oransal açıdan en fazla bulunan iki gaz, oksijen ve azottur. Oksijeni havadan ayırmak, oksijenle azotu birbirlerinden ayırmak gibi düşünülebilir. Genelde, hava sıkıştırılır ve sıvılaştırılır. Ardından sıvı hava ısındıkça, azotla oksijenin kaynama noktaları farklı olduğundan oksijen daha düşük sıcaklıkta gaz haline geçer. Bir başka yöntem ise,hava sıkıştırılması ve azota duyarlı bazı maddelerin azotu absorbe etmeleri (soğurmaları) ile oksijenin ayrılması yoludur. Sıkıştırılan hava, moleküler boyutta bir çeşit elekten geçirilir. Bu elek içerisinde bulunan zeolit granülleri basınç altında, azotu özellikle seçerek absorbe ederler. Böylece oksijen, nitrojenden ayrılmış olur. Basınç azaldığında, azot yeniden serbest kalır. Oksijenin başka yollardan eldesi de mümkün olabilir. Benim açıkladığım şekildeki eldesi, genellikle hastanelerde oksijene ihtiyaç duyan hastalar için kullanılır.

Yorumlar

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection