Peygamberimizin Yaşlılara Saygısı

Peygamberimizin Yaşlılara Saygısı

Yaşlılık, insanın gücünde, sıhhatinde, bilgi vb. yönlerinde zayıfladığı hatta başkalarına muhtaç olduğu bir zaman dilimidir.


(Nahl, 16/70; Yâsîn, 36/68) Hz. Peygamber (s.a.s.), yaşlılara karşı
son derece müşfik idi. O pek çok yerde yaşlılara öncelik tanı-
mış (Müslim, “Rü’yâ”, 19); ayrıca “Küçüğüne acımayan, büyüğüne
saygı göstermeyen bizden değildir.” (Tirmîzî, “Birr”, 15) buyurarak
yaşlılara saygılı olmamızı istemiştir. Peygamberimizin, “yaşlı-
lara saygının, Allah’a duyulan saygı ve tazimden ileri geldiğini”
belirtmesi (Ebû Dâvûd, “Edeb”, 20) son derece manidardır. Yine
O, “Zayıf ve düşkünlerinize dikkat ediniz! Zira siz ancak düş-
künleriniz sayesinde yardım görür ve rızıklanırsınız”(Ebû Dâvûd,
“Cihâd”, 69) buyurmuştur

Yorum Yaz

 

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection