Peygamberimizin Soyundan Gelenler

Peygamberimizin Soyundan Gelenler

Sevgili Peygamberimizin aile fertlerine ehl-i beyt denir.
Resûl-i Ekrem’in eşleri ve çocukları, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz.
Hasan ve Hz. Hüseyin ile onların soyundan gelenler ehl-i
beyttendir. Tarih boyunca ehl-i beyti sevmek, Peygamber
Efendimizi sevmenin bir göstergesi sayılmış; bu sevgi, edebiyattan sanata pek çok alanda tezahür etmiştir.
Osmanlılar, sadece Hz. Peygamberin ehl-i beytinin işleriyle
meşgul olmak üzere Nakîbü’l-Eşrâf adı verilen bir müessese
oluşturmuştur. Hz. Hüseyin soyundan gelenlere Seyyid, Hz.
Hasan soyundan gelenlere Şerif denilmektedir.
Sevgili Peygamberimiz ile ehl-i beyte salât ve selâm getirmek
Müslümanların bir görevidir. (İbn Hanbel, VI, 323)

Yorum Yaz

 

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection