Peygamberimizin Ölüm Yeri

Peygamberimizin Ölüm Yeri

Veda Haccı ve Hutbesi sanki Hz.
Muhammed’in bir ayrılık mesajı oldu. Hac ibadetini yapıp Medine’ye döndü ve bir süre sonra
hastalandı. Rahatsızlığı günden güne artıyordu.
İyice ağırlaşıp mescide çıkamaz duruma geldi-
ğinde Hz. Ebu Bekir’e namazları kıldırmasını
söyledi.
Peygamberimiz, 8 Haziran 632 tarihinde altmış üç yaşındayken Medine’de Hz. Ayşenin evinde vefat etti. Vefat ettiği yere defnedildi. Onun Ravza-i Mutahhara olarak
adlandırılan mezarı, Medine’de Mescid-i Nebevi’nin içindedir.

Yorum Yaz

 

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection