Peygamberimiz hac mevsiminde medinelilerle ilk defa kaç yılında nerede görüşmüştür

Peygamberimiz hac mevsiminde medinelilerle ilk defa kaç yılında nerede görüşmüştür

Es’ad b. Zürâre Hz. Peygamber’le ilk kez nübüvvetin 11. yılı ( Miladi 621 yılında )Hac mevsiminde tanıştı. Yanındaki beş Hazreçli ile birlikte Akabe’de Hz. Peygamber’le karşılaştı. Hz. Peygamber kim olduklarını öğrenince kendileriyle biraz konuşmak istediğini söyledi. Razı olarak oturdular.

Hz. Peygamber onlara kendisini tanıttı; Kur’an’dan bir bölüm (İbrahim, 14/35, 52) okudu. Hemen onun beklenen peygamber olduğunu anladılar. Birbirlerine, “Biliniz ki, vâllâhi bu yahudilerin sizi kendisiyle korkuttukları peygamber olmalıdır. Sakın yahudiler ona inanmak ve tâbi olmakta sizi geçmesinler” diyerek müslümanlığı kabul ettiler.

Es’âd b. Zürâre ile birlikte ilk müslüman olanlar :
Râfi b. Mâlik b. Aclân,
Avf b. Hâris b. Rıfâ’a,
Kutbe b. Âmir b. Hadide,
Ukbe b. Âmir b. Nâbi,
Câbir b. Abdullâh b. Ri’âb

Bunlar İslâm’ın Medineliler için öneminin de bilincindeydiler. Bunu Hz. Peygâmber’e “Biz kavmimizi hem birbirlerine karşı hem de kavmimizden olmayan bir kavme (yahudilere) karşı aralarında düşmanlık ve kötülük olduğu halde geride bırakmış bulunuyoruz. Umulur ki Allah onları da senin sayende bir araya toplar” diyerek belirttiler.

Hz. Peygamber ile bir yıl sonra yeniden buluşmak ve bu süre içinde İslâm’ı Medine’de yaymaya çalışma sözü vererek ayrıldılar.

Yorum Yaz

 

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection