Meleklerin özellikleri nelerdir maddeler halinde

Meleklerin özellikleri nelerdir maddeler halinde

1 Melekler insanlar gibi maddi bir bedene sahip değildir. Yüce Alah onları nurdan yaratmıştır.
2 Melekler gözle görülmezler. Çünkü insanların gözleri onları görebilecek özellikte değildir. Ancak
bizim göremeyişimiz onların olmadığı anlamına gelmez. Biz göremesek de onlar vardır.


3 Meleklerin biz insanlar gibi yeme, içme vb. ihtiyaçları yoktur.
4 Melekler erkeklik ve dişilik özelliklerine sahip değildir. Evlenmez, çoğalmazlar.
5 Melekler çok hızlı hareket ederler. Kısa zamanda uzun mesafelere gidebilirler.
6 Melekler irade sahibi değildirler. Onlar sadece Yüce Allah’ın emirlerini yerine getirirler. Bunun
dışına çıkmazlar.
7 Melekler sürekli Allah’a ibadet ederler. Onu zikredip yüceltirler. Allah’a hiçbir zaman isyan
etmezler. “…Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan
melekler vardır.”1 mealindeki ayette bu gerçeğe işaret edilir.
8 Melekler kanatları olan varlıklardır. “Gökleri ve yeri yaratan; melekleri ikişer, üçer, dörder
kanatlı elçiler yapan Allah’a hamdolsun…”2 mealindeki ayet bu durumu ifade etmektedir.
9 Melekler Allah’ın yüceliği karşısında saygıyla eğilir, ona secde ederler.1
10 Melekler Yüce Allah’ın emirlerini yerine getirmek için zaman zaman yeryüzüne inerler. “Melekler
ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.”2
11 Melekler farklı biçimlere bürünebilirler. Örneğin vahiy meleği Cebrail bazen Peygamberimize
bir insan görünümünde gelmiştir.
12 Melekler Allah’ın bildirdiklerinin dışında geleceği (gaybı) bilmezler.

1. Tahrîm suresi, 6. ayet.
2. Fâtır suresi, 1. ayet.

Yorum Yaz

 

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection