İnsanın yaptığı işleri yazmakla görevli melek

İnsanın yaptığı işleri yazmakla görevli melek

Amel defterine insanın yaptıklarını yazan meleklere Hafaza* (Hâfıza) melekleri veya Kirâmen Kâtibîn * (Şerefli Yazıcılar) yahut “Rakîb Atîd” denmiştir.

AMEL DEFTERİ

Insanın dünya hayatında yaptığı iyi ve kötü bütün işlerin sözlerin kayıt edildiği defter. Bu defter sesli bir film misali insanın her türlü hâl ve hareketini, konuşmalarını zapt eden bir defterdir. Bu kayıt ve zabıtlarla insan ahirette hesaba çekilecek, bu defter insanın leh veya aleyhinde bir şahid olacaktır. Kur`an`da “kitab” olarak zikredilmektedir .

Dünya hayatında devamlı olarak insanla beraber bulunan ve onun yaptıklarını kaydeden melekler vardır. Kur`an-ı Kerîm bu melekler hakkında şöyle buyurur:

“…Halbuki üzerinizde gözetleyici melekler var, şerefli yazıcı (melekler). Her ne yaparsanız bilirler” (el-Infitâr, 82/10-12). “O, (Insan) her ne söz söylerse muhakkak yanında hazır bir gözcü vardır” (Kaf, 50/18).

Yorum Yaz

 

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection