Dua Nedir Niçin Dua Edilir

Dua Nedir Niçin Dua Edilir

Dua: Rahmeti sınırsız, mutlak kudret sahibi olan Allah’a;
kulun aczini itiraf etmesi, yaratıcıdan lütuf ve yardım dilemesi,
O’na yönelmesi, samimi bir dille gönülden O’na yakarışıdır.


Duada amaç, kişinin durumunu Allah’a arz ederek niyazda
bulunmasıdır. Dua etmenin özünde Allah’a teslim olmak ve
O’na kulluk etme bilinci vardır. Yüce Allah “De ki! Duanız olmazsa rabbim size ne diye değer versin?” buyurmaktadır (Furkan,
25/77). Rabbimize karşı sorumluluğumuzu ve kulluk görevimizi yerine getirirken sadece dara düştüğümüzde değil, her
zaman O’nu hatırlamamız kulluğumuzun bir gereğidir.
Şunu iyi bilmeliyiz ki dua etmeye ihtiyacı olanlar biz kullarız.
Çünkü dua, ümit ve huzur kaynağıdır.

Yorum Yaz

 

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection