Cin Musallat Olmuş Kişi Nasıl Kurtulur

Cin Musallat Olmuş Kişi Nasıl Kurtulur

Yazar : Said Kılıç

Kaynak : risaleajans.com

Cenab-ı Hak, manen şu ayetin lisan-ı remziyle der ki: “Ey insan! Bana itaat eden bir abdime cin ve şeytanları ve şerirlerini itaat ettiriyorum. Sen de Benim emrime musahhar olsan, çok mevcudat, hatta cin ve şeytan dahi sana musahhar olabilirler.” Yirminci Söz

”…..cinlere ve şeytanlara ve ervah-ı habiseye musahhar ve maskara olup oyuncak olmak değil, belki tılsımat-ı Kur’aniye ile onları teshir etmektir, şerlerinden kurtulmaktır.” Yirminci Söz

Tılsım ve vefk ile ilgili Ayet ve Esmanın müekkelleri belli bir amaca yönlendirilerek istihdam edilirler. Her Ayetin ve Esmanın görevli bir ulvi meleği ve süfli cini olduğu gibi onların emrinde de melekler ve cinler ordusu vardır.

Mesela; Ruqyail (a.s.) isimli ulvi meleğin emrinde melekler ordusu olduğu gibi Mezheb (Müzhib) isimli cin padişahı ve ordusu da süfli hüddamları temsilen o büyük meleğin emrindedir. Aynı şeyler Cebrail (a.s.) ile Ebyad (cin padişahı) ve Semsemail ile Ahmer (cin padişahı) ve Mikail (a.s.) ile Bürqan (cin padişahı) ve Sarfiyail (a.s.) ile Şemhureş (cin padişahı) ve Ayniyail (a.s.) ile Zübea (cin padişahı) ve Kesfiyail (a.s.) ile Meymun (cin padişahı) arasında da söz konusudur.

Bir de bunların dışında ulvi meleklere itaat etmeyen ,kıyamet gününe kadar kendisine izin ve süre verilen iblis ve ordusu vardır.

Ayrıca Peygamberimizin (a.s.m.) iki eli arasında müslüman olan ve Cin suresinin hadimi Ebu Yusuf (müslüman olmadan önceki eski ismi Mureh’tir) isimli cin padişahı vardır ki Cin suresinin ilk ayetlerinde bahsedilen mübarek cinlerden biridir ve müslüman cinlerin bir kısmının padişahıdır. O ve hadimleri Allah’ın izniyle cin musallatlarında insanların şifa bulmasına vesile olurlar. Ebu Yusuf’un hadimleri son derece kul hakkına riayet eden, takva sahibi kullardır. Şimşek hızına sahip oldukları için vakit namazlarını aksatmadan cemaatle Kabe’de kılarlar ve sarıklı gezerler. Sadece sıkıntıda olan müslümanları tedavi ederler.

Cin musallatına uğramış hastaların sahabe cin olan Ebu Yusufla bağlantı kurabilen hocalara gitmeleri şifayı bulmalarına vesile olur. İnternet ortamında cin musallatını tedavi etme videoları işinin ehli olmayan kişiler tarafından çekilmiştir. Bu videolarda yapılanlar hastaya yapılan işkence gibidir ve uygulanan metodlar yanlıştır. Bağırıp çağırmadan, hastaya zarar vermeden ve hatta hastanın üzerine çullanmadan Allah’ın izni ve yardımıyla Ebu Yusuf’un hüddamları tereyağından kıl çeker gibi cin musallatı rahatsızlığını tedavi edebilirler.

Bu müslüman cinler Emniyet Teşkilatı mensuplarına işlerinde ve özellikle cinayet davalarında veya terör saldırılarına önlem almada veya suikast girişimlerine karşı önlem almada, bilgi toplamada, kayıp olan kişileri bulmada, suçluları yakalamada vs…işinin ehli hocalar vasıtasıyla yardımcı olabilirler.

Hiç bir cin geleceği göremez. Müslüman cinler de geleceği bilemez ama geçmişi ve hali hazırdaki insanların iç dünyalarını ve niyetlerini bilebilirler. Bu durum onlara Allah’ın bir ihsanıdır. Mesela,
kişinin hayatı boyunca geçirdiği maddi ve manevi hastalıkları teker teker tarihleriyle sayabilirler vs..

Yine bu cinler şimşek hızına sahip oldukları için bilimsel çalışmalarda, keşiflerde ve icatlarda da istihdam edilebilir. Mesela gidilemeyen gezegenlere, dalınamayan okyanuslara hatta mağma tabakasına gönderilerek data ve veriler toplanabilir.

”… Hem mesela, yine Hazret-i Süleyman aleyhisselam, cin ve şeytanları ve ervah-ı habiseyi teshir edip, şerlerini men ve umur-u nafiada istihdam etmeyi ifade eden………….Yerin, insandan sonra zişuur olarak en mühim sekenesi olan cin, insana hizmetkar olabilir, onlarla temas edilebilir. Şeytanlar da düşmanlığı bırakmaya mecbur olup, ister istemez hizmet edebilirler ki; Cenab-ı Hakkın evamirine musahhar olan bir abdine, onları musahhar etmiştir.” Yirminci Söz

Burada önemli olan nokta, Allah Resulünün (a.s.m.) sahabelerinden olan Ebu Yusuf isimli cin padişahının çalıştığı hocalardan birini bulabilmektir. Bu hocaların alameti de mertebe olarak en azından nefs-i mutmainne derecesinde evliya olması gerekmektedir.

Yani dünyadan elini eteğini çekmiş hiç kimseye kötülük düşünmeyen birisi olması gerekir. Eğer hoca ,birine bir kötülük yaparsa Ebu Yusufla bağlantısı kesilir ve tedavi yetkisi elinden alınır. Yani iş bu kadar hassastır ve en ufak kusuru bile kaldırmaz.

İnsanların psikolojik rahatsızlıklarında, eşler arasında yaşanan ve elle tutulur bir sebebe dayanmayan sorunlarda (sürekli kavga, bağırtı,huzursuzluk ve aile hayatının yaşanamaması vs.. gibi) ve özellikle de gençlerde bülüğ çağıyla başlayan manevi rahatsızlıklarda ve kızların bir türlü evlenememe durumunda (müzmin bekarlıkta) veya insanları cinnet geçirmeye ve intihara kadar götüren süreçte müslüman olmayan cinlerin payı çok büyüktür.

Bu varlıkların rahatsız etme nedenleri; büyü yapılması (eğer yapılan büyü bozulmazsa anneden – babadan nesilden nesile miras yoluyla musallat olma durumu geçer) , cinlere zarar verme ,anne – babaların bedduaları neticesi, cinlerin bir insana aşık olması veya sayılı zikir ve tespih neticesinde bilmeden mana alemin kodlarının tuşlanması olabilir.

Bu tür rahatsızlıkların tedavisi işinin ehli tarafından yapılması durumunda problemler kısa zamanda çözülebilir. Kanlı bıçaklı olan ve birbirinden nefret eden karı -koca bir anda birbirini seven ve saygı duyan iki insana dönüşebilir. Annesinden ve ailesinden nefret eden, yanlızlığı seven ve davranışları anormal olan gençler bir anda ruh sağlığı yerinde, ailesini seven sosyal bir kişi olarak kendilerini gösterebilirler.

Kısaca mutluluğu elde edemeyen eşler, aileler ve insanlar başta Allah’ın izniyle Ayet ve Esmaların kuvvetli tesirleri neticesinde,cinlerden olan “gerçek hadimler”in devreye girmesiyle yaşayamadıkları mutlulukları yaşayabilirler. Kimsenin yanlış kapılarda zaman,ümit ve emek harcamaması için bu manaların bilinmesi oldukça önemlidir…

Yorum Yaz

 

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection