Allah’ın varlığını kanıtlayan örnekler

Allah’ın varlığını kanıtlayan örnekler

Allah’ın varlığına örnekler

1-Kur’an-ı Kerim
2-Peygamberler
3-Bu âlem, yok iken sonradan var olmuştur. O halde, başlangıcı olmayan bir var ediciye muhtaçtır.
4-Gökler ve yer, bitki ve hayvanlar yoktan var edilmiştir. Her yoktan var olunana da bir var edici gerekir.
5-Çevremize baktığımız zaman, hiçbir şeyin kendiliğinden olmadığını görürüz. Güzel bir sanat eseri, bunu yapan bir sanatkârının bulunduğunu gösterir. Meselâ; kullandığımız saati yapan bir sanatkâr, oturduğumuz binayı yapan bir usta yok mudur? Şüphesiz ki vardır. Bunların kendiliğinden meydana geldiğini akıl kabul eder mi? Elbette etmez. Öyle ise; çok ince bir plâna göre kurulan ve mükemmel bir düzen içinde işleyen uçsuz bucaksız kâinatı ve en güzel sanat eseri olan insanı da bir yaratan vardır. İşte bu yaratıcı, sonsuz güç ve kudret sahibi olan “Allah”tır. Evren, Allah’ın varlığını; evrende görülen âhenk ve mükemmel düzen de Allah’ın birliğini göstermektedir.

ALLAH’IN VARLIĞININ VE BİRLİĞİNİN NAKLÎ ( KUR’ÂN-I KERÎM’DEN )DELÎLLERİ

1.İhlâs Sûresi,1-4.Âyetler

“De ki: O, Allah birdir. Allah,Samed’dir. (her şeyden zengindir )O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun,hiçbir dengi yoktur.”

2-Bakara Sûresi,28.Âyet

“Ey kâfirler! Siz ölü iken sizi dirilten (dünyaya getirip hayat veren) Allah’ı nasıl inkâr ediyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda O’na döndürüleceksiniz.”

3- Enbiyâ Sûresi 22.Âyet

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizâmı) kesinlikle bozulup gitmişti…”

4- Enbiyâ Sûresi 100-103.Âyetler

“Cinleri,Allah’a ortak koştular. Oysa ki onları da Allah yaratmıştı. Bilgisizce O’na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Hâşâ! O, onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir.

O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. O’nun eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir! Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O’dur.

İşte Rabbiniz Allah,O’dur. O’ndan başka ilâh yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin, O her şeye vekildir (güvenilip dayanılacak tek varlık O’dur).

Gözler O’nu göremez; halbuki O, gözleri görür. O, eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdâr olandır.”

Yorum Yaz

 

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection