Allahın hayat sıfatının anlamı

Allahın hayat sıfatının anlamı

Sübut-i sıfatları:

Hayat; Allah daima diridir

Hayat. ” Allah hayat sahibidir. ” (Âli Imrân, 3/2). Bu sıfat, Allah`ın zatına vacipolan sıfatlardandır. Fakat Allah hakkında vacipolan bu sıfat, mahlûkatta görülen ve maddenin ruh ile birleşmesinden doğan geçici ve maddi bir hayat olmayıp ezelî ve ebedîdir. Allah hakkındaki vücut sıfatının kamil olması, O`nun diri olmasıyla mümkündür. Hayatın zıddı ölümdür. Ezelî olan Allah hakkında ölümü düşünmek, akla aykırıdır. Bir varlık hem ezelî, hem de ölümlü olamaz. Ilim, irade, kudret ve diğer kemâl sıfatlarını zatında bulunduran Allah`ın diri olması zaruridir. Çünkü ölünün âlim, her şeye güç yetiren, işitici, görücü olması düşünülemez. Ölüm, bir noksanlık sıfatıdır. Allah ise noksanlıklardan uzaktır. O hâlde Allah`ın hayat sahibi olduğu bir gerçektir. Bu sıfat, ancak Allah`ta ezelî ve ebedîdir.

“Ölmek şanından olmayan, daima hayat sahibi (olan Allah)`a dayanan. ” (el-Furkan, 25/58).ayeti ve benzeri ayetler Allah`ın, hayat sahibi olduğunu ifade eder.

Yorum Yaz

 

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection