Erozyonun nedenleri ve önlemleri

Erozyonun nedenleri ve önlemleri

Erozyon, diğer adıyla aşınım, yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etkenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmesi veya bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır

* Erozyonu Oluşturan Nedenler:

Eğim, en temel sebeptir.
Ormanların tahrip edilmesi.
Bitki örtüsünün cılız olması.
Meraların aşırı otlatılması.
Nadas uygulaması.
Sağanak yağışlar.
Toprağın kuru ve taneli olması.
Anız örtüsünün yakılması. (Mahsulden sonra kalan artıkların yakılması)
Düzensiz yağış rejimi.
Yanlış arazi kullanımı
Tarımda eğime paralel sürülme yapılması buna örnektir.

HEYELANIN SONUÇLARI

Erozyon ile beraber,tarımsal verim ve üretim azalır. Toprak tabakası inceldiği için çölleşme başlar. Toprağın su tutma kapasitesi ve barajların ömrü kısalır. Erozyon olduğu zaman delta ovaları genişler, çünkü delta ovalarını akarsu erozyonları beslemektedir. Ayrıca tarımla uğraşanların sayısı azalacağı için köyden kente göç artar. Bitki ve hayvan türlerinde de azalma meydana gelir.

ALINACAK ÖNLEMLER

  • Mera hayvancılığı yerine ahır hayvancılığı yapmak.
  • Ağaçlandırma yapmak.
  • Tarlaları eğim yönüne dik sürmek.
  • Eğimli yamaçlarda basamak (taraça) yapmak.
  • Nadasa alternatif olarak nöbetleşe tarım yapmak. Bir yıl başka diğer yıl başka ürün ekilmesi durumudur.
  • İnsanlar bilinçlendirilmeli ve erozyona karşı bunun eğitimi verilmelidir.
  • Barajların yanında ağaçlandırma yapılmalıdır.

Yorum Yaz

 

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection