Boğazların ülkemiz ekonomilerine katkısı

Boğazların ülkemiz ekonomilerine katkısı

Boğazların ekonomiye katkısı
Boğazların Ulaşım Bakımından Ülke Ekonomisine Katkısı
Proje hazırlıkları daha 1950’li yıllarda başlayan köprünün temeli 20 Şubat 1970’de
atılmış ve 29 Ekim 1973’te Türkiye Cumhuriyeti’nin 50. kuruluş yıldönümünde trafiğe
açılmıştır. Alman Hochtief ve İngiliz Cleveland Engineering firmaları tarafından inşa
edilen köprü, İngiltere’deki Severn Köprüsü’nün benzeridir. Köprü şantiyesinde 35
Türk Mühendis ve 400 işçi çalışmıştır. 23 milyon dolara malolan köprünün toplam
uzunluğu 1560 metre, genişliği 33 metre, 165 metre yüksekliğindeki taşıyıcı pilonlar
arasındaki açıklık da 64 metredir. Köprünün iki bacağı arasında gerili olan 0,5 cm. ça-
pındaki 10.412 çelik kablo, köprüyü taşımaktadır.
Günde 200 000’e yakın taşıt ve 600 000’e yakın insanın üzerinden geçerek bir kıta-
dan diğerine ulaştığı Atatürk Köprüsü, Avrupa’nın 4. , dünyanın 7. en uzun asma köp-
rüsüdür. 30 Eylül 1974’de köprüden atlayarak intihar eden ilk kişiden sonra yüzlerce
kişi buradan intihar etmeyi denemiş, sadece birkaç tanesi bu atlayıştan sonra yaşa-
mayı başarabilmiştir. Köprüden geçiş ücretli olup intiharları önlemek amacıyla yaya
geçişine izin verilmemektedir.
Atatürk Köprüsü’nün artan trafiğini karşılayamaması üzerine, 29 Mayıs 1985’de inşa-
atına başlanan, 2. Boğaz Köprüsü, 29 Mayıs 1988 tarihinde yani İstanbul’un Fethi’nin
535. yıldönümünde trafiğe açıldı ve köprüye, hem açılış tarihi, hem de hemen hemen
Rumeli Hisarı’nın yanında olduğu için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adı verildi.
Özellikle İstanbul’dan transit geçen otobüs ve kamyonlar için planlanan bu köprüyle
bağlantılı olarak 216 km.’lik bir de otoyol inşa edildi.
Köprünün denizden yüksekliği 64 metre, pilonlar arası açıklığı 1090 metre, toplam
uzunluğu 1510 metre, genişliği de 39 metredir. Dünyanın en uzun 6. asma köprüsü
unvanına sahip Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Japonlar tarafından 130 milyon dolara
inşa edilmiştir. Üzerinden günde 150 000’e yakın araçla taşınan 500 000’e yakın
insan geçen 2. Boğaz Köprüsü de, yayalara kapalı ve araçlara ücretlidir.
İstanbul Boğazı günümüzde hem deniz yolu bağlantısını, hem de yapımı 1973’te
Ortaköy-Beylerbeyi arasındaki Boğaz Köprüsü yoluyla önemli bir karayolu bağlantısı
sağlar. Boğaz Köprüsünden geçen karayolunun, Haliç üstünde Haliç Köprüsü’nden
geçtikten sonra uluslar arası E5 karayoluyla Asya ile Avrupa arasında önemli bir ka-
rayolunun geçit haline gelmiştir.
İstanbul Boğazı Karadeniz kıyısındaki ülkelerin açık denizlere açılmasının tek yolu-
dur. Bu yüzden deniz trafiği yoğundur ve yoğunlukla doğru orantılı olarak ülkemize bir
gelir kaynağı olmaktadır.
Boğazların Sanayii, Ticaret ve Turizm Etkinlikleri Bakımından
Ülke Ekonomisine Katkısı
İstanbul’un oluşumunda çok büyük paya sahip olan İstanbul Boğazı böylece 200 000
civarındaki ticari işletme, 7 500 fabrikada (2 milyon işçi kapasite), 300 000 kadar me-
mur, 350 000 seyyar satıcı, 1 500 banka, 1 000 otel, 4 500 restoran, 50 000 kahve ve
çay bahçesi, 1 800 fırın, 8 000 manav, 135 000 market, 36 000 kuaför ve güzellik sa-
lonu, 13 000 avukat yazıhanesi, 15 000 doktor muayenehanesinin de oluşumunda
katkıda bulunmuş ve dolaylı yoldan milyonlarca insana iş ve iş imkanı sunarak ülke
ekonomisine katkıda bulunmuştur. Türkiye’deki endüstri yatırımlarının %30’u, ticaret
yaşamının %40’ı İstanbul’dadır. Ayrıca yılda yaklaşık 2 milyon turistin ilgisini çekerek
hem ülke tanıtır hem ülkeye gelir sağlar.
Boğazlar iklim değişmelerine bağlı olarak önemli bir balık mecrası olan Karade-
niz’den Marmara ve Akdeniz’e , yumurtlama mevsimini müteakiben ters yönde cere-
yan eden balık göç yollarını kapsamaktadır. Bölgede balık üretimi takriben 5.925.907
kg/yıl’dır. Ayrıca önemli miktarda sazan, alabalık , yılan baliği ve bıyıklıdan oluşan
takriben 56 ton su balığı da üretilmektedir

Yorum Yaz

 

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection