Tarih biliminin konuları kısaca

Tarih biliminin konuları nelerdir

Tarih bilimi;
1. İnsan topluluklarının geçirdiği evreleri inceler. (İn-
sanlar; klan, aşiret, kent devleti, site, polis, nom,
devlet ve imparatorluklar şeklinde örgütlenerek
günümüze kadar gelmişlerdir.)

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

Tarih biliminin konuları nelerdir

Tarih biliminin konulari nelerdir

Tarih bilimi;
1. İnsan topluluklarının geçirdiği evreleri inceler. (İn-
sanlar; klan, aşiret, kent devleti, site, polis, nom,
devlet ve imparatorluklar şeklinde örgütlenerek
günümüze kadar gelmişlerdir.)

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

Devlete ait olan topraklara verilen ad

Devlete ait olan topraklara verilen ad

Miri Arazi

Osmanlı devletinde bir arazi çeşidi. Kuru mülkiyeti (rakabesi) devlete, yararlanma hakkı kişilere verilen topraklar. Islâm’ın ilk devirlerinde, savaşsız ele geçirilen topraklar, Hz. Peygamberin ve ihtiyaç sahiplerinin olmuştur. Savaşla alınan yerler gazılere dağıtılırken de, beşte biri Hz. Peygamber’in ve ganîmet âyetinde sayılan beş sınıfın, beşte dördü ise yine savaşa katılanların olmuştur (el-Enfâl, 8/41). Onun vefatıyla

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

İngilterenin rusya ile hemfikir olup osmanlı devletini paylaşma tasarıları

İngilterenin rusya ile hemfikir olup osmanlı devletini paylaşma tasarıları

OSMANLI DEVLETİNİN PAYLAŞILMASIYLA İLGİLİGİZLİ ANLAŞMALAR

Çanakkale harekâtının başlaması üzerine, Osmanlı topraklarını kendi savaş hedefleri arasında gören Rusya, Osmanlı topraklarının paylaşılmasıyla ilgili bir yazılı antlaşmanın ortaya çıkması için ısrarlı girişimlerde bulundu.Bu görüşmelerde İngiltere, Boğazlar’ı ve İstanbul’u Rusya’ya bırakmayı kabul etti.

Yorumlar

Türkçülük düşüncesi nasıl başladı ve gelişti

Türkçülük düşüncesi nasıl başladı ve gelişti

 

Türkçülük (Milliyetçilik) Düşüncesi
Tanzimat’tan önce, Türk deyince Osmanlı İmparatorluğundaki Türkler anlışılmıştır. Tanzimat döneminde ise sözcüğün anlamı genişlemiş; dünyada yaşayan bütün Türkler için kullanılmaya başlanmıştır. Pek çok aydın, edebiyatçı, dildeki Arapça ve Farsça etkisinden yakınmıştır. Türk dili üzerine sesini ilk yükselten aydınlardan biri Ali Suavi’dir. Ali Suavi, Türkçenin dünyanın en eski ve en zengin dillerinden biri olduğunu öne sürmüştür. Arapça, Farsça kuralların dilden çıkarılmasını, yazılarda kısa cümleler kullanılmasını; ezanın, hutbelerin, namaz surelerinin Türkçeleştirilmesini istemiştir.

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

Türkçülük düşüncesi nasıl ortaya çıkmıştır

Türkçülük düşüncesi nasıl ortaya çıkmıştır

 

Türkçülük (Milliyetçilik) Düşüncesi
Tanzimat’tan önce, Türk deyince Osmanlı İmparatorluğundaki Türkler anlışılmıştır. Tanzimat döneminde ise sözcüğün anlamı genişlemiş; dünyada yaşayan bütün Türkler için kullanılmaya başlanmıştır. Pek çok aydın, edebiyatçı, dildeki Arapça ve Farsça etkisinden yakınmıştır. Türk dili üzerine sesini ilk yükselten aydınlardan biri Ali Suavi’dir. Ali Suavi, Türkçenin dünyanın en eski ve en zengin dillerinden biri olduğunu öne sürmüştür. Arapça, Farsça kuralların dilden çıkarılmasını, yazılarda kısa cümleler kullanılmasını; ezanın, hutbelerin, namaz surelerinin Türkçeleştirilmesini istemiştir.

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

Osmanlı’da “Türkçülük Düşüncesi” nasıl başladı ve gelişti

Osmanlı’da “Türkçülük Düşüncesi” nasıl başladı ve gelişti

Türkçülük (Milliyetçilik) Düşüncesi
Tanzimat’tan önce, Türk deyince Osmanlı İmparatorluğundaki Türkler anlışılmıştır. Tanzimat döneminde ise sözcüğün anlamı genişlemiş; dünyada yaşayan bütün Türkler için kullanılmaya başlanmıştır. Pek çok aydın, edebiyatçı, dildeki Arapça ve Farsça etkisinden yakınmıştır. Türk dili üzerine sesini ilk yükselten aydınlardan biri Ali Suavi’dir. Ali Suavi, Türkçenin dünyanın en eski ve en zengin dillerinden biri olduğunu öne sürmüştür. Arapça, Farsça kuralların dilden çıkarılmasını, yazılarda kısa cümleler kullanılmasını; ezanın, hutbelerin, namaz surelerinin Türkçeleştirilmesini istemiştir.

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

Atatürk asker olmaya nasıl karar verdi

Atatürk asker olmaya nasıl karar verdi

Atatürk okul çağındayken, okul formasını çok beğendiği komşularının oğlu Askeri Rüştiye’ye gidiyordu. Ona özenen Atatürk, asker olmasını istemeyen annesinin karşı çıkmasına rağmen, gizlice, Selanik Askeri Rüştiyesi\’nin sınavına girdi.Atatürk vatanını ve milletini seven duyarlı birisiydi.Osmanlı imparatorluğunun gün gün gerileyerek erimesi, ardı kesilmeyen mağlubiyetler onu çok etkilemişti. Aile ortamı, çevresi, harpler, yenilgiler, isyanlar, göçler, eşkıya hareketleri gibi olaylar en önemli nedenler arasında sayılabilir.

Yorumlar

Atatürk’ün Askeri Kişiliği

Atatürk’ün Askeri Kişiliği

ABD Genel kurmay Başkanı Amiral Grow, Atatürk’ün son askeri harekatından 67 yıl sonra “Savaşın tozu dumanı ardında, belirgin olmayan çok şey vardır. Ben, Mustafa Kemal hayranıyım. Muazzam kaynaklar ve üretim yeteneği ile desteklenen generallerin kazanması olağandır. Ancak, çok az kaynağa sahip olmasına karşılık Atatürk, hem Türkiye’nin kontrolünü padişahlardan söküp almış hem de Yunanlıları ülkesinden atmıştır. Yüzyılın en büyük askeri adayım Atatürk’tür” demiştir.Onun büyük bir asker oluşunu dünyada birçok lider dile getirmiş adayım Atatürk’tür” demiştir.Onun büyük bir asker oluşunu dünyada birçok lider dile getirmiş hatta büyük bir devlet adamı olduğunu da vurgulamışlardır.

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

Maddenin ayırt edici özellikleri 4.sınıf

Maddenin ayırt edici özellikleri 4.sınıf

madde 4 Maddenin ayırt edici özellikleri 4.sınıf

 

Yorumlar

Sayfalar12345...102030...Son »
Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection