Hayvan Hücresi Maketleri

Hayvan Hücresi Maketleri

Ödevinizde yardımcı olması, bir fikir vermesi için,aşağıda diğer öğrencilerin yapmış olduğu hayvan hücresi modellerini paylaşıyorum. Bence en kolayı oyun hamurundan yapılanı..

Animal Cell  a cake project by NightsDarkness Hayvan Hücresi Maketleri

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

Hücre maketleri

Bitki hücresi ve hayvan hücresi maketi ,Hayvan ve bitki hücresinin maketi,Bitki ve hayvan hücresi örnekleri,

Bitki ve hayvan hücresi örnekleri

Bitki hücresi modeli

Ödevinizde yardımcı olması, bir fikir vermesi için,aşağıda diğer öğrencilerin yapmış olduğu bitki hücresi modellerini paylaşıyorum. Bence en kolayı oyun hamurundan yapılanı..

3556dff2a4b818fb3f4cb1ce237bd56f d7tx5u3 Hücre maketleri

  Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

Dünya ahiretin tarlasıdır

Dünya ahiretin tarlasıdır

HADİS

(Dünya âhiretin tarlasıdır.) [Deylemi]

Bu dünyada hakikati görüp tanıyan ve bu sayede doğru imana ulaşan, iyi ve güzel işlerle ruhlarını zenginleştirenler, âhirette bunun karşılığını eksiksiz bulacaklardır; onların amel defterleri sağ yanlarından verilecek ve asla haksızlığa uğramayacaklardır

Bu tarlanın mahsulleri, öte âlemde, cennet yahut cehennem olarak tezahür edeceklerdir.

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

Hücre Duvarı Su

Hücre Duvarı Su

Hücre Çeperi: Bitkisel hücrelerde hücre zarının dışında bulunur. Selüloz adı verilen ölü bir maddeden yapılmıştır. Hücre duvarının selülozdan yapılmış olması, hücrenin madde alış verişini engellemez. Çünkü hücre duvarında da porlar vardır. Hücre çeperi cansız, kalın dayanıklı, esnek olmayan, tam geçirgen ve selüloz yapıdadır.

Yorumlar

Peygamberlerin güvenilir olma özelliği

Peygamberlerin güvenilir olma özelliği

Güvenilir olmak (emanet)ne demektir?

Emanet sözcük olarak kendisine bırakılan bir şeyi veya kendisine verilen bir görevi ihanet etmemektir. Emanet: Peygamberler kutsal görevlerini yerine getirme konusunda ve diğer konularda güvenilir olmalarıdır.

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

Peygamberimizin güvenilir olması

Hz.Peygamber güvenilir bir insandı,Peygamber efendimiz güvenilir bir insandı,Peygamberimizin güvenilir olması,Peygamber efendimizin güvenilir olması,Peygamberimiz güvenilir bir insandı

Hz. Muhammed’in güvenilirliği

Peygamberler sağlam kişilikli, güvenilir insanlardır. Onlar sadece peygamberlik döneminde değil, kendilerine bu görev verilmeden önce de bu özellikleri ile tanınırlar. Bunun en güzel örneği kuşkusuz Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir. O, içinde yaşadığı toplumun en güvenilir kişisi idi. O, her bakımdan kendisine güvenilen bir kimseydi. Dürüstlükten ayrıldığı, şaka bile olsa yalan söylediği hiç görülmemiştir. Bu yüzden ona henüz peygamber olmadan “Muhammed’ül emin”(Güvenilir Muhammed) denilmiştir. Kâbe hakemliğinde herkesi memnun edecek bir çözüm bularak muhtemel bir iç kavgayı önlemiş olması, haksızlık ve zulme engel olmak gayesiyle oluşturulan “Hılfulfudul”(Erdemliler anlaşması) cemiyetine aktif bir üye olarak katılması, peygamberlikten önce de “emin” sıfatını taşıdığını göstermektedir.

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

Kime peygamber denir

Kime peygamber denir,Peygamber kime denir kısaca,Peygamber kime denir vikipedi,Peygamber kime denir görevleri nelerdir

Peygamber ne demektir?

Peygamber Farsçadan dilimize geçen bir sözcük olup, “haber veren ve haber getiren, anlamına gelir. Terim olarak peygamber, “Allah tarafından gönderilen, onun emirlerini, öğütlerini ve vereceği her türlü bilgiyi insanlara ulaştırmakla ve açıklamakla görevlendirilen kimselere” denir.

Yorumlar

Nebi ve resul kavramları

Nebi ve resul arasındaki fark,Nebi ve resul nedir,Nebi ve resul arasındaki fark nedir,Nebi ve resul kavramları

Nebi ve resul ne demektir?

Kuranıkerim’de peygamber sözcüğünün yerine “nebi” ve “resul” kelimeleri kullanılmıştır. Arapçada nebi “haber veren”, resul ise “elçi, mesaj taşıyan kimse” anlamındadır. Terim olarak Nebi: Allah’tan vahiy almış, ancak kendisinse ayrıca ilahi bir kitap verilmemiş olan peygamberlerdir. Nebiler kendisinden önce gelmiş olan resullerin kitaplarını tebliğ etmişler ve açıklamışladır. Örneğin Hz. Nuh, Salih, Yunus peygamberler nebidir.

Resul: Allah tarafından kendisine vahiylerden oluşan bir kitap gönderilen peygamberdir. Resullere nebi de denir. Ancak her nebiye resul denmez. Örneğin, Hz. Musa, Hz. Muhammed hem nebi, hem de resuldür.

Yorumlar

Türklerin bilime katkıları özet

Türklerin bilime katkıları,Türklerin bilime katkıları nelerdir,Türklerin bilime katkıları kısaca ,Türklerin bilime katkıları özet

Türklerin Müslümanlığa hizmetleri sadece siyasî ve askerî alanla sınırlı kalmamıştır. Devlet idaresi ve askerî yapılanmada bütün İslâm dünyasını etkileyen Türkler İslâm medeniyetinin gelişmesinde de büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Bilim sanat ve edebiyat alanında İslâm rönesansı Türklerin katkıları ve sağladıkları huzur ve emniyet sayesinde gerçekleşmiştir.
İslâm dininin ve medeniyetinin evrensel hâle gelmesi Türkler sayesinde mümkün olmuştur. Meselâ Selçuklu veziri Nizamülmülk tarafından Bağdat’ta kurulan Nizamiye Medreseleri (1066) öyle büyük bir üne sahip oldu ki bu medreseler İslâm medreselerinin ilk örneği olarak kabul edilmişti. Halbuki Samanoğulları ve Gazneliler devrinde de medreselerin bulunduğu bilinmektedir. Ancak Nizamiye Medreseleri dinî bilimler yanında müspet ilimlerin de okutulduğu ilk medreseler olmakla modern üniversitelere öncülük etmiştir. Abbasiler zamanında başlayan eski Yunan ve Helen medeniyetlerine ait eserler ve felsefe akımlarının çevirileri Türk hâkimiyeti devresinde zirveye ulaşmıştı.

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

Nükleer Silahın Tarihçesi

Nükleer Silahın Tarihçesi

NÜKLEER TARİHİ

20. yüzyıl, teknolojik ilerleme ve başarı bakımından aynı zamanda uygarlaşmış milletlerin birbirlerine sarf ettikleri şiddet içerici suçlamalar bakımından dikkate değerdir. Birkaç saat içerisinde, hatta bir anda bile insanoğlunun tümünü yok edebilecek nükleer silahların icadı ve nükleer enerjinin gelişmesi, medeniyet ve tehdit kavramlarını hiçbir yerde birbirine bu kadar yaklaşmamıştı.

1930′LAR

Aralık 1938 : Fermi, Nükleer Bölünme (atom çekirdeğinin parçalanması)
Enrico Fermi, doğal güçleri kullanarak, nükleer güç üretimindeki katkılarından dolayı Fizik Nobel ödülünü kazanıyor. Fermi ilk defa Atomu parçalara ayıran fizikçi oldu. Ondan sonraki araştırmaları, nükleer enerji üretimi için öncülük oldu.

Devamını Okumak için Tıkla »

Yorumlar

Sayfalar12345...102030...Son »
Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection